Pesaro e Urbino
SELECT `id`, `categoria` FROM `cinesich63285`.`inse_19` WHERE (`attivo`=1 or `attivo`=6 or `attivo`=7 or `attivo`=8 ) AND `prov`="PESARO E URBINO"
SELECT `id`, `categoria` FROM `venderea74508`.`inse_19` WHERE (`attivo`=1 or `attivo`=6 or `attivo`=7 or `attivo`=8 ) AND `prov`="PESARO E URBINO"历史悠久的餐厅

日期: 01/08/2018 - 价格: € 600 - 城市: MONDOLFO


橱窗

尊贵而优雅的一家庭别墅
冰淇淋酒吧阿巴诺泰尔梅
出售基地阿德菲亚
洗涤剂商店和香水
服装店

NESSUN RISULTATO

Risultati: [ 1 ]